Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Świetlica "Dzieciątka Jezus"

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe i rzeczowe naszych starań i dziękujemy za każdą otrzymaną pomoc.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MBNP ,,Mój + Twój = Nasz Dom”

Dom Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy Bielsko-Biała ul. Grzybowa 8 Dom Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla 28 osób w podeszłym wieku, mieści się w budynku o powierzchni około 1000 m2.

DOM DZIENNEGO POBYTU

Głównym celem naszych działań w Domu Dziennego Pobytu dla ludzi starszych jest aktywizacja seniorów i ich integracja społeczna. Podejmowane przez nas działania pomagają osobom starszym utrzymać sprawność fizyczną i psychiczną, a przez to podtrzymują

Świetlica "Dzieciątka Jezus"

Świetlica środowiskowa „Dzieciątka Jezus” dla około 25 dzieci i młodzieży z sąsiadującego z „Józefowem” domu dla bezdomnych prowadzona we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie oprócz opieki pedagogów prowadzone

ŚWIETLICA ,,DZIECIĄTKA JEZUS”
ZAPRASZA DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


CYGAŃSKI LAS ul. Grzybowa 8


Opieka wychowawczo-dydaktyczna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 13.00-18.00


zadzwoń i zapytaj
797 630 776
swietlica@kikjozefow.org.pl


•Twoje dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry

•Ciekawa i różnorodna oferta zajęć

•Zaplecze rekreacyjno-sportowe

•Pomagamy w odrabianiu zadań domowych

•Pobyt dziecka w świetlicy jest bezpłatny

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na działalność Katolickiego Domu Opieki „Józefów” prowadzonego przez Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej KRS 0000010905